top

Sprzedawcy rezerwowi na obrzarze Boryszew Green Energy&Gas Sp. z o.o.

Boryszew Green Energy&Gas Sp. z o.o. informuje, że ze względu  na obszar działania  na dzień dzisiejszy nie posiada stosownych umów rezerwowych z  Dostawcami.  Jedynym sprzedawcą wskazanym w umowach z URD  jest  Boryszew Green Energy&Gas Sp. z o.o., która jest wyznaczona z urzędu jako sprzedawca  zobowiązany.