Menu

Sprzedawcy rezerwowi na obrzarze Elana-Energetyka Sp. z o.o.

Elana-Energetyka Sp. z o.o. informuje, że ze względu  na obszar działania  na dzień dzisiejszy nie posiada stosownych umów rezerwowych z  Dostawcami.  Jedynym sprzedawcą wskazanym w umowach z URD  jest  Elana-Energetyka Sp. z o.o., która jest wyznaczona z urzędu jako sprzedawca  zobowiązany.