Menu

Sprzedaż Energii

INFORMACJA O STRUKTURZE PALIW ZUŻYTYCH DO WYTWORZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ SPRZEDAWANEJ PRZEZ ELANA-ENERGETYKA SP. Z O.O. W ROKU 2020.

Szanowni Państwo,

zgodnie z § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 poz. 623 z dnia 29 maja 2007 r. z późniejszymi zmianami), w załączeniu przekazujemy informację o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Elana-Energetyka Sp. z o.o. w 2021 roku.

pdfstruktura paliw 2022
pdfstruktura paliw 2021
pdfstruktura paliw 2020
pdfstruktura paliw 2019

AKTUALNY CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

pdfCENNIK_obowiązujący od 01.08.2022
pdfCENNIK_obowiązujący od 01.04.2022
pdfCENNIK_obowiązujący od 01.02.2022
pdfCENNIK_obowiązujący od 01.01.2022
pdfCENNIK_obowiązujący od 01.10.2021

INFORMACJA

Informacja o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej w poszczególnych grupach (taryfowych)przyłaczeniowych oraz o środkach poprawy efektywności w rozumieniu ustawy o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016r. poz.831) i efektywnych energetycznie urządzeniach technicznych.

pdfInformacja wynikająca z art.5 ust.6c ustawy prawo energetyczne