top

Sprzedaż Energii

INFORMACJA O STRUKTURZE PALIW ZUŻYTYCH DO WYTWORZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ SPRZEDAWANEJ PRZEZ BORYSZEW GREEN ENERGY&GAS SP. Z O.O. W ROKU 2023.

Szanowni Państwo,

zgodnie z § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 poz. 623 z dnia 29 maja 2007 r. z późniejszymi zmianami), w załączeniu przekazujemy informację o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Boryszew Green Energy&Gas Sp. z o.o. w 2023 roku.

AKTUALNY CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

INFORMACJA

Informacja o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej w poszczególnych grupach (taryfowych)przyłaczeniowych oraz o środkach poprawy efektywności w rozumieniu ustawy o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016r. poz.831) i efektywnych energetycznie urządzeniach technicznych.