Menu

Sprzedaż Energii

INFORMACJA O STRUKTURZE PALIW ZUŻYTYCH DO WYTWORZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ SPRZEDAWANEJ PRZEZ ELANA-ENERGETYKA SP. Z O.O. W ROKU 2017.

Szanowni Państwo,

zgodnie z § 37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 poz. 623 z dnia 29 maja 2007 r. z późniejszymi zmianami), w załączeniu przekazujemy informację o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Elana-Energetyka Sp. z o.o. w 2017 roku.

pdfstruktura paliw 2017
pdfstruktura paliw 2016
pdfstruktura paliw 2015

AKTUALNY CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

pdfKOMUNIKAT W SPRAWIE NOWEGO CENNIKA
pdfCENNIK_E_2016