Menu

NOWY CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ZMIANA OBOWIĄZUJĄCEJ TARYFY

Decyzją Zarządu Elana-Energetyka Sp. z o.o. z dnia 25 lutego 2019 roku wprowadza się nowy cennik energii elektrycznej uwzględniający ustawę z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r. poz.2538). Cennik obowiązuje od 01.01.2019 roku. Szczegóły patrz zakładka - Sprzedaż Energii

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DRE.WRE.4211.2.5.2019.AKo z dnia 25 lutego 2019 roku ulega zmianie obowiązująca Taryfa w zakresie stawek opłaty przejściowej obowiązującej od 01 stycznia 2019r., oraz stawki opłaty kogeneracyjnej obowiazującej od dnia 25 stycznia 2019r. Szczegóły patrz zakładka - OSD/Taryfy