Menu

NOWY CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ZMIANA OBOWIĄZUJĄCEJ TARYFY

      Miło poinformować nam, iż wskutek prowadzonych negocjacji mających na celu obniżenie cen energii, od dnia 1 lipca 2019 roku wprowadzamy nowy korzystniejszy cennik energii elektrycznej w stosunku do cennika ogłoszonego dnia 23 maja 2019 roku, który miał obowiązywać od tej daty.

W tym miejscu pragniemy poinformować, iż niezależnie od planowanego funkcjonowania ustawowego mechanizmu refundacji cen w 2019 roku, Elana Energetyka sp. z  o. o. usilnie pracuje nad oferowaniem konkurencyjnych cen w obrocie energią zarówno w tym jak i następnych latach.

Decyzją Zarządu Elana-Energetyka Sp. z o.o. z dnia 28 czerwca 2019 roku wprowadza się nowy cennik energii elektrycznej uwzględniający ustawę z dnia 3 marca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 412). Cennik obowiązuje od 01.07.2019 roku. Szczegóły patrz zakładka - Sprzedaż Energii

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DRE.WRE.4211.2.5.2019.AKo z dnia 25 lutego 2019 roku ulega zmianie obowiązująca Taryfa w zakresie stawek opłaty przejściowej obowiązującej od 01 stycznia 2019r., oraz stawki opłaty kogeneracyjnej obowiazującej od dnia 25 stycznia 2019r. Szczegóły patrz zakładka - OSD/Taryfy