Menu

NOWY CENNIK CZYNNIKÓW ENERGETYCZNYCH

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.01.2019 roku Decyzją Zarządu Elana-Energetyka    Sp. z o.o. wprowadzamy nowy cennik na czynniki energetyczne. Zmiana cennika podyktowana jest wzrostem cen energii elektrycznej.

Nowy cennik patrz zakładka Taryfa C.O. i cennik.