Menu

NOWY CENNIK CZYNNIKÓW ENERGETYCZNYCH

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.01.2021 roku Decyzją Zarządu Elana-Energetyka    Sp. z o.o. wprowadzamy nowy cennik na czynniki energetyczne. Zmiana dotyczy sprężonego powietrza i podyktowana jest wprowadzeniem przez Prezesa URE nowej stawki tzw "opłaty mocowej" za pobraną energię elektryczną.

Nowy cennik patrz zakładka CENNIK POZOSTAŁYCH CZYNNIKÓW ENERGETYCZNYCH