Menu

ZMIANA OBOWIĄZUJĄCEJ TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Decyzją Prezesa URE z dnia 7 grudnia 2017 r. ulega zmianie obowiązująca taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej w zakresie stawki opłaty OZE i zmian redakcyjnych w tekście taryfy, obowiązujących od 1 stycznia 2018 r.

Czczegóły patrz zalącznik.

pdfDECYZJA 2018