Menu

Możliwości techniczne

 1. Produkcja energii cieplnej odbywa się w elektrociepłowni  EC1:
  • moc cieplna kotłów parowych – 81,6 MWt
 2. Energia elektryczna:
  • 2 stacje 110/6/6 kV (4 x 32/16/16 MVA)
  • 15 rozdzielnie 6 kV
  • 98 rozdzielni 0,4 kV
 3. Woda demineralizowana – 12 m3/h 
 4. Sprężone powietrze technologiczne o ciśnieniach od 0,6 do 0,75 MPa – 4 tys. Nm3/h
 5. Sprężone powietrze suche o ciśnieniu 0,6 MPa do 0,7 MPa –  4 tys. Nm3/h
 6. Azot gazowy o ciśnieniu 0,6 MPa.