Menu

NOWA TARYFA DLA CIEPŁA

Decyzją nr OPO.4210.43.2018.JPi Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 listopada 2018 roku zatwierdzono taryfę dla ciepła. Nowa taryfa będzie obowiązywać od 01 grudnia 2018 roku.

Nowa taryfa - patrz zakładka Taryfa C.O. i cennik