Menu

Zmiana cen wody i ścieków

Elana-Energetyka Sp. z o.o. informuje, że od dnia 01.07.2018 r. na podstawie Decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie GD.RET.070/169/D/2018.KP o zatwierdzeniu Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. w Toruniu, obowiązywać będą w pierwszym roku następujące ceny: 

- za 1 m3 pobranej wody: 3,39 zł (dotychczas 3,52 zł)
- za 1 m3 odprowadzanych ścieków: 4,55 zł (dotychczas 4,62 zł)

Szczegóły patrz zakłącznik:

pdfTaryfa Toruńskich Wodociągów