top

NOWA TARYFA DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO.4211.14.2023.BHo  z dnia 05 czerwca 2024 roku zatwierdzono nową taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej. Nowa taryfa obowiązywać będzie od dnia 1 lipca 2024 roku. Nowa Taryfa - patrz zakładka  OSD - Aktualna taryfa