Menu

NOWA TARYFA DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.28.5.2018.AKo z dnia 27 kwietnia 2018 roku zatwierdzono nową taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej. Nowa taryfa obowiązywać będzie od dnia 01 czerwca 2018 roku. Nowa Taryfa - patrz zakładka  OSD - Aktualna taryfa