Menu

Aktualna taryfa

Nowa taryfa od 21.10.2020r.

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.26.9.2020.AKo z dnia 2 pażdziernika 2020 roku zatwierdzono nową taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej. Nowa taryfa obowiązywać będzie od dnia 21 paxdziernika 2020 roku. 

pdfTaryfa 2020 od 21.10.2020
pdfTaryfa 2020 od 01.01.2020