top

Aktualna taryfa

Nowa taryfa od 01.07.2024r.

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO.4211.14.2023.BHo z dnia 05 czerwca 2024 roku zatwierdzono nową taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej. Nowa taryfa obowiązywać będzie od dnia 01 lipca 2024 roku.