Menu

Oferta

Elana-Energetyka Sp. z o.o. zajmuje się produkcją, dystrybucją i sprzedażą następujących czynników energetycznych:

 • Energia cieplna której nośnikami są:
  - para wodna o ciśnieniach  0,6 MPa i 1,6 MPa.
  - woda grzewcza 95°C/70°C.
 • Energia elektryczna (6,0 kV i 0,4 kV).
 • Woda demineralizowana.
 • Woda surowa i woda pitna.
 • Sprężone powietrze technologiczne o ciśnieniu od 0,6 do 0,75 MPa.
 • Sprężone powietrze suche o ciśnieniu 0,6 do 0,7 MPa.
 • Azot gazowy o ciśnieniu 0,6 MPa.

Sprzedaż czynników odbywa się za pośrednictwem sieci energetycznych.

W celu uzyskania informacji na temat możliwości przyłączenia do sieci prosimy o kontakt z Kierownikiem Wydziału Elektroenergetycznego i Sieci.

(+48 56) 656 26 52

Oprócz czynników energetycznych spółka sprzedaje również żużel powstały ze spalania węgla kamiennego oraz wodę demineralizowaną i ciekły azot.

Informację można uzyskać pod nr tel:

(+48 56) 656 22 66